+90 212 2111169

Antrepo yazılımına gümrük entegrasyon modulü eklenerek artık giriş ve çıkış işlemlerinizi gümrüğe bilidrebileceksiniz.

23.02.2016 tarihli ve 29633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "1972 Konteynerlerle ilgili Gümrük Sözleşmesinin ve Geçici İthalat Sözleşmesinin Konteynerlerle ilgili Hükümlerinin Uygulamasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile yapılan düzenleme neticesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen, ülkemize giriş ve ülkemizden çıkış yapan konteynerlere ilişkin bilgilerin elektronik ortamda kayıt altına alınması, limandaki konteyner ve eşya hareketlerinin takibi teminen, "Konteyner ve Liman Takip Sistemi" hayata geçirilmiştir.

2015 Boran Yazılım