+90 212 2111169

BORAN YAZILIM "one touch" MUHASEBE VE FİNANS PROGRAMI

1. Proje Genel Bilgileri :

I- Projede program geliştirme araçları olarak Borland Delphi ve . NET teknolojisi kullanılmıştır. Database olarak ise Oracle tercih edilmiştir.
II- Proje kapsamında şubelerdeki kullanıcıların ve merkez ofisteki kullanıcıların girmiş olduğu veriler tekbir sunucu da toplanacaktır .
III- Program içerisinde hiyerarşik bir yapı olacak “Admin” tarafından oluşturulacak yetki seviyeleri ile kullanıcıların hakları verilecek veya kısıtlanacaktır Örneğin veri girişi yapabilmesi fakat rapor alamaması gibi…
IV - Programa operasyon tarafından girilen verilerin belirlenen şablonlarda evraklara dönüştürülmesi ve yine bu verilerden yola çıkılarak istenen kriterlere göre rapor hazırlanacaktır.
V - eFatura Mükellefleri bellirli peryotlarda program içerisinde güncellenmektedir. eFatura mükelleflerine kesilen faturalar doğrutan anlaşmalı olduğumuz entegratöre aktarılmaktadır. 


2. Proje İstek ve Evrak Hazırlama Aşaması :
Projenin adaptasyon aşamasında daha hızlı ilerlemek, yazılımı kullanacak departmanlar ile görüşmek iş akışlarını belirlemek için Boran Yazılım‘ın programcı kadrosunun çalışabilecekleri ortamın yaratılması gerekmektedir. Böylece gereksinimler, öncelikler, iş akışları, sıkıntılar belirlenecek ve programdan en iyi performansı alabilmeniz sağlanacaktır.

BW One Touch:
BW One Touch programı Finans ve Genel Muhasebe olarak 2 bölümden oluşmaktadır. Bu program sayesinde mesafe gözetmeksizin size bağlı bulunan bayilerinizin yapmış olduğu her türlü işlemi sisteminizden online olarak takip edebileceksiniz.

Finans Modülü:

- Tanımlar

a. Cari Hesap Kartları
b. Banka Kartları
c. Banka Hesap Kartları
d. Kasa Kartları
e. Bordro Kartları
f. Stok Kartları
g. Kredi Kartları
h. Gelir Gider Kartı
i. Günlük Kurlar
j. Yazıcı Tanımları

- İşlemler

a. Cari Hesap İşlemleri
b. Banka Hesap Hareketleri
c. Kasa İşlemleri
d. Çek / Senet İşlemleri
e. Fatura İşlemleri
f. Stok İşlemleri
g. Dövizli Virman İşlemleri
h. Kur Değerleme

- Raporlar

a. Dinamik Raporlar
b. Finans Raporları
Genel Muhasebe Modülü:

- Tanımlar

a. Hesap Planı Kartı
b. Masraf Merkezi Kartı
c. Muhasebe Parametreleri

- İşlemler

a. Hesap Fişleri
b. Yevmiye Sonlandırma

- Entegrasyon

a. Kasa
b. Fatura
c. Banka
d. Çek / Senet
e. Cari Hareketler
f. Stok Hareketleri

- Muhasebe Raporları

a. Muh. Fiş Dökümü
b. Defter Dökümü
c. Mizan Dökümü
d. Defter-i Kebir
e. Yevmiye Defteri

- Mali Tablolar

a. Cari Dönem Bilançosu
b. Karşılaştırmalı Bilanço
c. Cari Dönem Gelir Tablosu
d. Karşılaştırmalı Gelir Tablosu

El Terminali Uygulaması:

El terminali uygulaması BW One Touch uygulaması ile tam entegrasyonlu olarak çalışmaktadır. Programda tanımlanan stok kartları ile işlem yapılmaktadır. İş emri atamaları sayesinde depo çalışanları daha efektif bir şekilde çalışabileceklerdir. Depoda kablosuz olarak çalışan el terminalleri üzerinde yapılan işlemler online olarak programda gözükmekte ve ilgili raporlar sayesinde eleman performansları da ölçülebilmektedir. El terminali üzerinde çalışacak olan programın menüleri aşağıdaki gibidir.

- Depo Kabul
- Lokasyon Yerleşimi
- Lokasyon Değişimi
- İş emri atama
- Mal Çıkış
 

 

2015 Boran Yazılım